Syringa reticulata ’Ivory Silk’

Ligustersyren
Foto: www.ebben.nl
Svenskt namn: Ligustersyren
Bredd: 3-4 m
Användning: Mindre träd till bl.a. gågator el. parker.
Höjd: 4-6 m
Zon: I-V
Ståndort: Anspråkslös, men var noga med att undvika kompakterade jordar. Kalk- och vägsalttolerant.

Ligustersyren är ett buskträd från Nordostasien och tillhör en grupp av syrener med mer trädformig tillväxt och senare blomning än de flesta andra syrener. Sorten ’Ivory Silk’ är selekterad i Kanada 1973 för sitt upprätta växtsätt och kompaktare, smalare kronform jämfört arten. Har dessutom dom goda egenskaper från vanlig ligustersyren såsom riktigt stora plymer av gulvita blommor under sommaren,
intressant bark och god härdighet.

Lämplig till enhetliga trädrader och uppstammade trädformer på t.ex. gågator.

Önskas solitärkvalité välj istället fk Enskede.