Tilia x europaea ’Euchlora’

Denna annorlunda lind introducerades 1860 av den tyska plantskolan Booth. Glanslinden skiljer sig tydligt från andra parklindar genom främst de glansiga bladen som är friskt gröna och får en lysande citrongul höstfärg. Blomningen är rik och ger upphov till små, citronformade frukter. Får nästan inga bladlusangrepp och därmed ingen honungsdagg. Bildar hängande grenar i kronans […]

Ulmus spp.

På grund av att almsjukan är så utbredd i Sverige nu, så rekommenderar vi inte någon plantering av almar för närvarande. Almsjukan är en svampsjukdom som täpper till trädets kärl och som sprids med almsplintborrar som är en skalbagge. Almsjukan sprids också genom rotkontakt från träd till träd. Träden dör i regel mycket snabbt.

Zelkova serrata

Vill man ha ett bredkronigt, kvastlikt träd med livfullt, sirligt bladverk kan japansk zelkova vara det man söker. Dessutom är det tåligt mot varma och torra miljöer och därmed ett bra stadsträd. Även mycket pampigt att använda som parkträd i soliga lägen. Barken är grå och först slät men sedan vackert flagnande lite som en […]

Tilia platyphyllos ’Örebro’

Denna sort av bohuslind blev funnen i Örebro före 1935 och kom till användning i Holland. Till slut har den nu även fått viss användning i Sverige. Växtsättet är lite som hos pyramidavenbok, en iögonfallande tät smal krona som ung, övergående i en bred pyramidform som äldre. Viktig att stamma upp vid gatuplantering. Skjuter ej […]

Tilia x europaea ’Övedskloster’ E

Redan ca 1770 planterades den ”stora allén” vid Övedskloster i sydcentrala Skåne. Den går rakt norrut från slottet och är planterad på en upphöjd väg med vacker stenmur. Det syns tydligt att hela allén är av en och samma klon. Sorten ’Övedskloster’ påminner närmast om ’Zwarte Linde’ och har liksom den högrest rundad krona uppburen […]

Tilia x europaea Kristina® E

Denna parklind är en ny E-planta och ersätter de liknande sorterna ’Pallida’ och ’Koningslinde’. Eftersom det varit stor förvirring kring sortäkthet hos dessa andra sorter, vilket ofta lett till felleveranser och ojämna alléer, är det nu glädjande att kunna presentera en sortäkta lind med lång odlingshistoria i Sverige. Redan ca 1630 planterade kung Gustav II […]

Tilia tomentosa ’Brabant’

Silverlinden växer naturligt i sydöstra Europa. Den bildar stora kupolformiga träd. Länge är den dock toppigt äggformig. Det mest slående med trädet är de alldeles silvervita bladundersidorna som är tätt täckta av små stjärnhår. Detta är ett uttorkningsskydd och innebär att silverlinden är mycket tork- och värmetålig. Den finner sig väl tillrätta bland stadens hårdgjorda […]

Tilia platyphyllos

Denna lindart finns vildväxande i Sverige endast i form av några enstaka träd i Bohuslän och kallas därför bohuslind. Annars växer den i Europa och ända till norra Iran. Bohuslinden bildar stora kupolformiga träd med rundad krontopp. Träden ger ett mörkt intryck med sina riktigt mörkt gröna, stora blad. Bladen är ofta lite kupade med […]

Tilia platyphyllos ’Rubra’

Gammal sort av bohuslind med särskilt lysande orangeröd barkfärg på unga skott och grenar. Detta syns tydligast på unga träd eller beskurna, till exempel knuthamlade träd. Växer brett koniskt med upprätta skott och blir något mindre än arten. Bladen är stora. Lämplig som kontrastverkan vintertid ihop med städsegrönt som bakgrund. Dock försvinnande effekt om träden […]

Tilia cordata Linn® E

År 1998 uppmärksammade Rune Bengtsson en smalkronig skogslindsklon längs en gata i Vellinge. Träden hade vuxit ca 30 år på platsen men var ännu tydligt smala och bedömdes som värdefulla att ta upp i vidare odling. Då sortnamnet ej stod att finna döptes den till Linn, som är ett gammalt svenskt ord för lind. Träd […]