Thuja plicata

Svenskt namn: Jättetuja
Bredd: 8-12 m
Användning: Läridåer, skärmar och stommar i parker.Bra bakgrundsväxt.
Höjd: 15-20 m
Zon: I-IV
Ståndort: Uppskattar en väldräneradoch näringsrik jord, gärna med rörligt grundvatten.

Beskrivning:

Jättetujan har ett välförtjänt svenskt namn. På kort tid får man en riktigt stor vintergrön grönvolym, perfekt som bakgrund till blommande och höstfärgade träd och buskar. I sitt naturliga habitat i västra Nordamerika tillhör arten de riktiga giganterna med upp till 70 m höga träd och i Sverige hävdar sig trädet väl bland andra storvuxna träd och kan bli uppåt 30 meter. Mycket effektfullt där man har gott om plats är att plantera grupper eller behålla låga grenar och låta dem breda ut sig och rota sig till nya delstammar. På så sätt får man fantastiska miljöer och hela parkrum med flagnande, kanelbruna stammar och mjukt golv av gyllenbruna förmultnande barr. Barren är frodigt och intensivt mörkgröna och avger en hartsdoft vid krossning. Vi kan också leverera sorten ’Excelsa’ som ger täta och formstarka, koniska träd som blir mindre än arten.