Tilia cordata ’Böhlje’ (’Erecta’)

Skogslind
Foto: Rikard Jansson
Foto: Rikard Jansson
Svenskt namn: Skogslind
Bredd: 10-12 m
Användning: Mycket anspråkslös och lättetablerad. Snö- och vindtålig. Uppskattar näringsrik jord.
Höjd: 18-20 m
Zon: I-IV
Ståndort: Mycket anspråkslös och lättetablerad. Snö- och vindtålig. Uppskattar näringsrik jord.

Detta är en gammal smalkronig sort introducerad av den tyska plantskolan Lorberg. Bildar täta, samlade trädkronor, som först är smalt pyramidala med vågräta grenar nedtill och sedan som äldre brett äggformiga, men ändå smalare än vanlig skogslind. Har inte så mycket nedhängande grenar. Ett kännetecken är de skålformade blad man kan hitta i skottspetsarna. Bladen får fin gul höstfärg och sitter kvar relativt länge. Blommar mycket rikligt under högsommaren. Bra val till vindutsatta alléer. Ger högsmala träd.