Tilia cordata ’Greenspire’

Skogslind
Foto: Rikard Jansson
Foto: Rikard Jansson
Svenskt namn: Skogslind
Bredd: 9-11 m
Användning: Alléer. Enhetliga gatuplanteringar.
Höjd: 18-20 m
Zon: I-V
Ståndort: Mycket anspråkslös och lättetablerad. Uppskattar näringsrik, ej kompakterad jord.

Sort av skogslind lanserad av plantskolan Princeton i USA 1961. Mycket välanvänd lindsort för gatuplanteringar. Bildar karaktäristiskt konformiga träd med stark tillväxt och tydligt genomgående stam. Får inte så mycket hängande grenar nedtill. Bladen är ovanligt stora för att vara skogslind. Bra som formstark och arkitektonisk lind till enhetliga planteringar.