Tilia cordata Linn® E

Skogslind
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Skogslind
Bredd: 4-5 m
Användning: Småvuxen lind till mindre miljöer. Även bra till formklippning.
Höjd: 10-12 m
Zon: I-V
Ståndort: Anspråkslös, men undvik kompakterade eller vattensjuka jordar. Vindtålig.

År 1998 uppmärksammade Rune Bengtsson en smalkronig skogslindsklon längs en gata i Vellinge. Träden hade vuxit ca 30 år på platsen men var ännu tydligt smala och bedömdes som värdefulla att ta upp i vidare odling. Då sortnamnet ej stod att finna döptes den till Linn, som är ett gammalt svenskt ord för lind. Träd av denna klon har en smalt pyramidal ungdomsfas med många, tätt vuxna, uppåtriktade skott. Huvudstam bildas i regel ej och detta gör träden småvuxna och kompakta.

Kan skiljas från den liknande sorten ’Rancho’ bland annat på att bladens undersida har en hårig mittnerv.