Tilia cordata ’Rancho’

Skogslind
Svenskt namn: Skogslind
Bredd: 5-7 m
Användning: Bra till mindre miljöer. Parkeringar.
Höjd: 10-12 m
Zon: I-IV
Ståndort: Anspråkslös men undvik kompakterade eller vattensjuka jordar. Vindtålig.

Sort av skogslind selekterad av plantskolan Scanlon i USA 1961. Detta är en småvuxen lind med tätt pyramidalt växtsätt som har använts mycket till gatuplanteringar där utrymmet är begränsat. Bladen är små och hjärtformade. Med tiden ger trädet en rik blomning. Den är så gott som fri från honungsdagg och därför praktisk om man har bänkar eller parkerade bilar under.