Tilia cordata

Skogslind
Foto: Rikard Jansson
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Skogslind
Bredd: 10-20 m
Användning: Ej till alléer p.g.a. varierat växtsätt, men som pampiga solitärer eller grupper.
Höjd: 20-25 m
Zon: I-V
Ståndort: Mycket anspråkslös och lättetablerad. Vindtålig.

Skogslinden tillhör våra s.k. ädla lövträd och har hög kulturhistorisk status. Äldre odlade lindar finner man ofta vid kyrkor, slott och herresäten, med flera kulturbyggnader. Ofta är det då också frågan om parklind som är hybriden mellan skogslind och bohuslind. Både parklinden och skogslinden har också en flitig användning som alléträd och stadsträd. Idag planterar man ofta små- och smalvuxna sorter när man använder skogslinden men det finns absolut ett värde i att även plantera den rena arten. Anledningen är att man då får stora, högvuxna och med tiden mycket måleriska träd med pampiga silhuetter. Stambarken på Tilia cordata är speciell med långa, längsgående barkåsar. Bladen är små, blågröna och hjärtformade. Blomningen infaller under högsommaren och doftar gott.