Tilia tomentosa ’Brabant’

Silverlind
Foto: Gerrit Schalk
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Silverlind
Bredd: 12-15 m
Användning: Annorlunda lind lämpad som stadsträd.
Höjd: 20-25 m
Zon: I-II
Ståndort: Anspråkslös, men undvik kompakterade eller vattensjuka jordar. Tork- och värmetålig.

Silverlinden växer naturligt i sydöstra Europa. Den bildar stora kupolformiga träd. Länge är den dock toppigt äggformig. Det mest slående med trädet är de alldeles silvervita bladundersidorna som är tätt täckta av små stjärnhår. Detta är ett uttorkningsskydd och innebär att silverlinden är mycket tork- och värmetålig. Den finner sig väl tillrätta bland stadens hårdgjorda miljöer och gynnas av den värme som där bildas. Höstfärgen är lysande gul och kommer gradvis. Blommar med stora blommor senare på sommaren än andra lindar. Sorten ’Brabant’ ger enhetliga träd med täta, regelbundna kronor och en strikt upprätt ungdomsfas.