Tilia x europaea Kristina® E

Parklind
Foto: Peter Sandberg
Foto: Peter Sandberg
Svenskt namn: Parklind
Bredd: 10-13 m
Användning: Sortäkta lind till stora alléer och parker.
Höjd: 20-30 m
Zon: I-IV
Ståndort: Anspråkslös, men undvik kompakterade eller vattensjuka jordar. Vindtålig. Uppskattar näring.

Denna parklind är en ny E-planta och ersätter de liknande sorterna ’Pallida’ och ’Koningslinde’. Eftersom det varit stor förvirring kring sortäkthet hos dessa andra sorter, vilket ofta lett till felleveranser och ojämna alléer, är det nu glädjande att kunna presentera en sortäkta lind med lång odlingshistoria i Sverige. Redan ca 1630 planterade kung Gustav II Adolf moderträdet till sorten Kristina vid Svartsjö Slott i Mälaren. Träd av sorten är högresta med korta sidogrenar och bildar smalare träd än ’Pallida’ och ’Koningslinde’. Stammen har kraftiga åsar och vrilar. Skotten är röda. Bladen är stora, gulgröna på undersidan och med ljust beige hårtussar i nervvinklarna. Garanterat sortäkta lind lämplig för enhetliga planteringar.