Tilia x europaea ’Övedskloster’ E

Herrgårdslind
Foto: Peter Linder
Foto: www.greenspire.se
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Herrgårdslind
Bredd: 12-15 m
Användning: Sortäkta lind till stora alléer och parker.
Höjd: 20-25 m
Zon: I-V
Ståndort: Anspråkslös, men undvik kompakterade eller vattensjuka jordar. Vindtålig. Uppskattar näring.

Redan ca 1770 planterades den ”stora allén” vid Övedskloster i sydcentrala Skåne. Den går rakt norrut från slottet och är planterad på en upphöjd väg med vacker stenmur. Det syns tydligt att hela allén är av en och samma klon. Sorten ’Övedskloster’ påminner närmast om ’Zwarte Linde’ och har liksom den högrest rundad krona uppburen av en cylindrisk stam utan särskilt mycket stambasskott. Garanterat sortäkta lind lämplig för enhetliga planteringar.