Tönnersjö Plantskola
Sveriges största alléträdsproducent.

Tönnersjö Plantskola är Sveriges största alléträdsproducent. Vi odlar lövträd med svensk proveniens, från svenskt frö och E-plantor. Som partiplantskola levererar vi till kommuner, anläggare, kyrkogårdförvaltningar mm och vi erbjuder ett komplett växtsortiment till Dig som kund.

Tönnersjö Plantskola AB finns i Tönnersjö, Eldsberga, några kilometer söder om Halmstad. Här i Tönnersjö har det odlats i tre generationer, men under de senaste åren har vi inriktat oss på att produducera och leverera alléträd.

Tönnersjö lämpar sig mycket väl för odling av just träd, då den moränrika jorden här får träden att bilda ett finfördelat rotsystem. Med våra 125 hektar och ca 150 000 träd har vi nu Sveriges största produktion av alléträd.

Även om vi själva främst producerar träd, har vi mycket goda kontakter med leverantörer i både Sverige och utlandet, för att kunna erbjuda ett komplett sortiment av alla typer av växter, till bästa kvalitet.

Vi är stolta över Tönnersjö Plantskola och du är alltid välkommen att besöka oss och våra odlingar. Skulle du vilja se hur det växer ute hos våra kunder lämnar vi gärna en referenslista.