Ulmus spp.

Svenskt namn: Almar

Beskrivning:

På grund av att almsjukan är så utbredd i Sverige nu, så rekommenderar vi inte någon plantering av almar för närvarande. Almsjukan är en svampsjukdom som täpper till trädets kärl och som sprids med almsplintborrar som är en skalbagge. Almsjukan sprids också genom rotkontakt från träd till träd. Träden dör i regel mycket snabbt.