Ångerrätt och reklamation av Träguiden

Skulle du av någon anledning ångra dig så har du 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit varan enligt Distans- och Hemförsäljningslagen.

Hur gör jag om jag vill ångra mig?

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Tönnersjö Plantskola om ditt beslut att utöva ångerrätten via e-post, info@tonnersjo.se.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du meddelar via e-post innan ångerfristen löpt ut.

Därefter skickas Trädguiden till Tönnersjö Plantskola.

Tönnersjö Plantskola AB
Tönnersjö 470
305 97 Eldsberga

Uppge:
Namn
Adress
Bankkontonummer

 

Du som kund betalar returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du har mottagit varan. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Tönnersjö Plantskola.

 

Återbetalning

När du utövar din ångerrätt kommer Tönnersjö Plantskola att betala tillbaka det belopp som du betalat för varan. Returfrakten står du själv för.