Acer cappadocicum

Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Turkisk lönn
Bredd: 7-9 m
Användning: Mindre parkträd med distinkt rund kronform.
Höjd: 12-15 m
Zon: I-III
Ståndort: Kalktolerant. Väldränerat läge. Värmetålig ochvärmegynnad.

Beskrivning:

Turkisk lönn påminner lite om vår skogslönn men är mer elegant samlad i en knubbig, rund kronform. Ofta är stammen kort och förgrenar sig tidigt till flera stammar som vindlar vackert uppåt och bär en bredrund och tät krona. Stambarken är grå, länge slät och sedan bara grunt sprickig på den ofta knotiga och buckliga stammen. Bladen är mycket elegant skurna med 5, ibland 7, tandfria lober som avslutas i en tydligt utdragen spets. På hösten färgas bladen smörgula. En speciell egenhet hos denna lönn är att den kan sätta rikligt med rotskott vilket är något att beakta vid användning ihop med andra växter. Solitära placeringar i gräsytor såsom på fotot här från Allhelgonakyrkan i Lund är perfekta.