Acer pensylvanicum

Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Amerikansk strimlönn
Bredd: 5-6 m
Användning: Planteras nära stigar i park och woodlandmiljöer.
Höjd: 6-8 m
Zon: I-IV
Ståndort: Behöver en vindskyddad växtplats iskuggan av andra större träd. Näringsrik och mullrik jord.

Beskrivning:

Bland de många arter av strimlönnar som finns är den amerikanska en av de absolut bästa för odling i Sverige. Barkens strimmighet är tydlig med distinkt vita streck på ärtgrön botten, påminnande om någon exotisk giftorm. Bladen är stora och breda, klargröna om sommaren och med en fin gul höstfärg. Den amerikanska strimlönnen bildar vanligen breda buskträd och passar perfekt som mellanskikt i blandade växtkompositioner. Denna lönn är ett typiskt sekundärträd som behöver skyddet som större träd ger i form av solskydd, vindskydd och ökad luftfuktighet. Undvik solljus direkt på stammen vilket kan ge frostsprickor. Perfekt om fallna löv kan få ligga kvar som mulching på rötterna, gärna i kombination med marktäckande lundväxter och lökar. Placera gärna i grupper och led parkbesökaren nära stammarna.