Acer platanoides ’Drummondii’

Foto: Rikard Jansson
Foto: Rikard Jansson
Svenskt namn: Vitbrokig skogslönn
Bredd: 6-8 m
Användning: Säreget träd som ger ett mycket ljust intryck.
Höjd: 12-14 m
Zon: I-III(IV)
Ståndort: Väldränerad och lucker jord. Ej kompakterad.

Beskrivning:

En drygt hundraårig lönnsort med mycket speciell karisma. Både nära inpå och betraktad från håll drar den ögonen till sig. Ge den gärna näringstillförsel för att få den rätta bladfärgen, som är grön med en cremevit till rosavit kant. Grenar med helt gröna blad kan bryta igenom och måste då tas bort för att inte ta över. Annars ett träd med kägelformad krona och brett användningsområde, som solitär eller som ljus kontrastverkan.