Alnus glutinosa fk Fyris E

Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Klibbal
Bredd: 8-10 m
Användning: Karaktärsfullt träd med snabb tillväxt.
Höjd: 15-20 m
Zon: I-V(VI)
Ståndort: Relativt anspråkslös. Tål blöt och kompakterad jord.

Beskrivning:

Klibbalen växer mycket fort, ofta fullvuxen på 30 år, och bildar koniska enstammiga kronor med mörk bladskrud. Stam och grenar är mörkgrå och blir med tiden vresiga och slingriga med mycket karaktär, nästan som ekar. Stambarken spricker upp i en stor mängd kvarsittande flagor. Bladen är runda och med urnupen spets. De är klibbiga som unga och sitter kvar länge på hösten. Kvävefixerande bakterier lever i symbios med alens rötter, binder luftkväve och berikar jorden. Klibbalen växer naturligt i stora delar av Sverige på fuktiga marker. Den har förmågan att tåla översvämning och kompakterade jordar. Välj E-frökällan för god härdighet.