Alnus incana fk Deje E

Foto: Rikard Jansson
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Gråal
Bredd: 6-8 m
Användning: Snabbvuxet träd med viktig vinteraspekt i sin släta, gråa stam.
Höjd: 14-18 m
Zon: I-VII
Ståndort: Relativt anspråkslös. Tål torrare jordar.

Beskrivning:

Gråalen har, som både det svenska och vetenskapliga namnet anger, en grå ton över hela trädet. Stammen är säreget silvergrå och förblir länge slät. Detta är särskilt tydligt vintertid. Årsskotten är också grått finludna, liksom bladen som till formen skiljs från klibbalen genom att ha en framåtriktad grov sågtandning och tydlig bladspets. Gråalen har en pyramidal tillväxt och tydlig huvudstam som ung, men kan som mogen få en intressant, mer öppen krona med flera delstammar. Tolerant mot torrare och kompakterade jordar. Använd E-frökällan för enhetlighet och god härdighet.