Betula pendula ’Dalecarlica’ E®

Foto: E-planta ek. förening
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Ornäsbjörk
Bredd: 8-10 m
Användning: Sveriges riksträd med livfull krona av djupt finflikade blad. Pollenfri!
Höjd: 18-22 m
Zon: I-VI
Ståndort: Anspråkslös och vindtålig. Ljuskrävande.

Beskrivning:

Redan 1767 hittas denna björk av Hans Gustav Hjort vid hans gård lilla Ornäs i Dalarna. 1781 får trädet namnet dalecarlica av Linné den yngre. Först 1878 förökades björken och räddades åt eftervärlden. 1890 faller moderträdet i en storm. 1985 utsågs ornäsbjörken till Sveriges riksträd och varje kommun föreslogs plantera ett och varje år rapportera in lövsprickningen. Dock visade det sig att andra liknande flikbladiga björksorter hade sammanblandats med den äkta ornäsbjörken. Genom Rune Bengtssons och PerOla Fritzons försorg hittades äkta ornäsbjörkar på Frescati i Stockholm. Med material därifrån kunde svenska plantskolor 2007 börja sälja garanterat äkta ornäsbjörkar, som meristemförökats och E-märkts. Ornäsbjörken blir ett stort och bredkronigt träd med luftigt och gracilt utseende med sina finflikiga blad och hängande grendraperier i kronperiferin. Bladen bildar mönster mot himlen och även på t.ex. asfaltsytor när de fallit i en vacker gyllengul färg.