Betula pendula fk Savolaksi, fk Julita E

Foto: E-planta ek. förening
Foto: Peter Linder
Foto: Peter Linder
Svenskt namn: Vårtbjörk
Bredd: 8-12 m
Användning: Snabbvuxet inhemskt träd som alla kan relatera till. Vinteraspekter i stambark och svepande kvistar.
Höjd: 18-25 m
Zon: I-IV fk Julita E, I-VI(VII) fk Savolaksi
Ståndort: Anspråkslös och vindtålig. Ljuskrävande.

Beskrivning:

Vårtbjörken känner alla till p.g.a. dess typiska, svartvita stam. Basen spricker ofta upp i en mycket grov, svart skorpbark. Tillväxten är snabb och träden reser sig konformigt med tydlig huvudstam. I solitära lägen kan sidogrenar bli grova, men annars är det tunna grenar och kvistar som karaktäriserar vårtbjörken. Särskild de tunnkvistiga draperierna som sveper i kronperiferin är typiska. Liksom de små bladen som fyller dessa stora trädkronor med frisk ljusgrön sommarkänsla och senare gul höstfärg. Om vintern tillkommer prydnadsvärdet av de allt intensivare lilafärgade årsskotten som skimrar i solen. Rimfrost i grenverket är också oslagbart vackert. För norra Sverige välj fk Savolaksi. Härdig zon I-VI(VII) För Mellansverige välj fk Julita, zon I-IV, som har rak stam och smal krona eller ’B-MW’. För Sydsverige välj ’B-MW’, som ger en mycket jämn kvalitet med regelbundna smalkroniga träd.