Betula pubescens

Foto: Rikard Jansson
Svenskt namn: Glasbjörk
Bredd: 6-8 m
Användning: Vit och slätbarkig björk med god härdighet.
Höjd: 15-20 m
Zon: I-VII (svenskt frö)
Ståndort: Relativt anspråkslös men placera ej alltför torrt.

Beskrivning:

Glasbjörken växer vilt i Sverige. Oftast på fuktigare marker än vårtbjörken. De viktigaste skillnaderna är att glasbjörken har styvare grenar som inte alls hänger så mycket i topparna. Istället kan äldre glasbjörkar bli mycket charmiga genom sina snirkliga och karaktärsfulla, ljusa kronor, framför allt när de står solitärt. Särskilt vintertid blir detta tydligt när den släta vita barken blottas på stammen och de kraftiga grenarna. Glasbjörkens bark spricker inte upp som hos vårtbjörken, och skorpbark bildas bara ibland alldeles vid stambasen. Unga skott är finludna. Bladen ärrundare till formen och med en mera jämt sågad bladkant.