Betula ’Royal Frost’

Foto: Tönnersjö Plantskola
Foto: Rikard Jansson
Svenskt namn: Rödbladig björk
Bredd: 5-6 m
Användning: Ett accentträd med purpurfärgat lövverk i skarp kontrast till den vita barken.
Höjd: 8-12 m
Zon: I-III
Ståndort: Relativt anspråkslös. Värmetålig.

Beskrivning:

Denna spännande björksort är en korsning mellan flera olika arter och sorter. ’Royal Frost’ har ett mycket mörkt purpurfärgat bladverk med en glansig, nästan metallisk yta. På hösten förändras färgen och trädet kan samtidigt ha gula, orangea och purpurröda toner vilket är en stark prydnadsmerit. Trädet växer relativt upprätt och får en näver som spricker upp och med tiden blir helt vit, vilket ger en fin kontrast och bakgrund till lövverkets färger. ’Royal Frost’ rapporteras växa bra även i torra och varma regioner såsom Kalifornien och Australien vilket indikerar att det är en sort värd att pröva i stadens hårdgjorda miljöer.