Carpinus betulus ’Fastigiata’

Svenskt namn: Pyramidavenbok
Bredd: 7-9 m
Användning: Formstarkt träd.
Höjd: 10-12 m
Zon: I-III(IV)
Ståndort: Lättetablerad, värmetålig och skuggtolerant.

Beskrivning:

Som unga är träd av sorten ’Fastigiata’ mycket smala men blir med tiden äggrunda. De bibehåller en fantastiskt tät och formstark gestalt som kan användas i relativt stora miljöer där träden kan ses från långt håll. I gatumiljöer rekommenderas att stammen klipps upp några meter för att skapa fri sikt och utrymme för cykelparkering och liknande. Lämpligt stadsträd då det är både värmegynnat och kalktolerant.