Catalpa bignonioides

Svenskt namn: Katalpa
Bredd: 8-10 m
Användning: Värmegynnad. Solälskande. Vindkänslig.
Höjd: 10-15 m
Zon: I(II)
Ståndort: Värmegynnad. Solälskande. Vindkänslig.

Beskrivning:

Katalpa är ett snabbvuxet och stort, exotiskt träd för varma lägen. Där kan trädet få breda ut sin vida krona med relativt glesa och oregelbundna grenar, som är fyllda av stora salladslika, hjärtformiga blad. Barken är gråbrun i färgen och typiskt grovstrimmig. Blomningen under högsommaren är slående med en stor mängd jättelika klasar av orkidéliknande blommor. Under sensommaren hänger talrikt av knippen med långa, tunna fröbaljor som liknar smala cigarrer. På hösten övergår katalpans klart äppelgröna blad till en gul färg och faller relativt tidigt. Katalpan är värmegynnad och bör placeras soligt, vindskyddat och väldränerat.