Elaeagnus angustifolia

Svenskt namn: Smalbladig silverbuske
Bredd: 5-6 m
Användning: Bra i torra och blåsiga miljöer i stadens hårdgjordaytor.
Höjd: 6-8 m
Zon: I-IV
Ståndort: Väldränerad och okompakterad jord. Vind- ochsalttålig. Värmegynnad.

Beskrivning:

Här har vi ett buskträd som inte klagar om torra och t.o.m. salta vindar sveper fram vecka efter vecka. Även näringsfattiga jordar går bra eftersom silverbuskar har kvävefixerande rötter. De silvriga smala bladen sitter jämnt strödda över de långa svepande årsskotten som vajar i vinden. Den smalbladiga silverbusken är en jättebuske som normalt blir flerstammig men trädlik med grova stammar. Genom flitig beskärning och uppbindning i plantskolan och under etableringen kan man uppnå stamträd men vart träd blir unikt och passar bättre till oregelbundna torgplanteringar än som enhetliga alléer. Det kan också vara svårt att uppnå stabila träd så välj vindskyddade, soliga lägen om det är viktigt med ett rakstammigt och högt träd. Bäst är att sätta stora naturliga grupper där man kan gallra bort ev. lutande exemplar. Ett fantastiskt livfullt buskträd som genom sin silvriga färg är roligt att kombinera med annan växtlighet.