Fraxinus spp.

Svenskt namn: askar

Beskrivning:

Askskottsjukan är en relativt ny men redan etablerad svampsjukdom i Sverige. Den angriper unga askskott och leder till halvdöda träd. Därför kan vi för närvarande inte rekommendera plantering av askar, förutom mannaasken, Fraxinus ornus. Letande efter motståndskraftiga askar pågår och i framtiden hoppas vi kunna erbjuda dessa.