Laburnum x watereri ’Vossii’

Svenskt namn: Hybridgullregn
Bredd: 5-7 m
Användning: Mindre buskträd till trädgårdar och parker. Kan också prövas som stadsträd på smågator.
Höjd: 5-8 m
Zon: I-III
Ståndort: Soligt och varmt. Torktåligt men näringskrävande. Kalktolerant.

Beskrivning:

Sorten ’Vossii’ är en gammal holländsk 1800-talssort med två starka fördelar jämfört andra gullregn. Dels är sorten oerhört rikblommig med långa, välfyllda blomhängen och dels bildas mycket få fröbaljor. Dessutom är de fröbaljor som bildas oftast tomma på de giftiga fröerna. Den gula blomningen i juni kommer i kombination med de mörkt klargröna bladen som är typiskt tredelade likt klöverblad. Bra buskträd till soliga platser. Tåligt mot torka, värme och kalkrik mark. Föredrar näringsrik jord. Har glesa rötter och därför rekommenderas depåodlade träd.