Magnolia ’Galaxy’ (Liliiflora-Gruppen)

Svenskt namn: Rosenmagnolia
Bredd: 4-6 m
Användning: Trädformig, snabbvuxen magnolia med lilarosa blomning.
Höjd: 6-10 m
Zon: I-III
Ståndort: Väldränerad mullrik jord med lågt pH.

Beskrivning:

Sorten ’Galaxy’ blev framkorsad 1963 i USA och är en hybrid mellan M. liliiflora ’Nigra’ och M. sprengeri ’Diva’. Den växer snabbt upp till täta pyramidala träd med många, tunna och långa, uppåtsträvande grenar. Blomningen kommer redan på unga träd och är mörkt purpurfärgade i knoppstadiet, för att som utslagna ha ljusa, rosa inslag. Blommorna har 11-12 kalkblad och blir stora, ca 12 cm långa. De slår ut successivt i maj just som de stora bladen börjar veckla ut sig. Passar bra om man snabbt vill ha upp blomprakt av lite höjd i en parkmiljö.