Metasequoia glyptostroboides

Svenskt namn: Kinesisk sekvoja
Bredd: 6-10 m
Användning: Exotiskt barrträd till gata och park.
Höjd: 15-25 m
Zon: I-II(III)
Ståndort: Anspråkslös men föredrar en djup, vattenhållande jord.

Beskrivning:

Unikt barrträd upptäckt i Kina först på 1940-talet. Släktet är mycket gammalt och har en gång växt med flera arter på stora delar av norra halvklotet. Detta är den enda överlevande arten. Nu gör trädet ett starkt återtåg över hela jorden, eftersom det visat sig mycket dekorativt och odlingsvärt. Kinesiskt sekvoja växer mycket fort upp till rakstammiga, symmetriska träd. Stambarken är rödbrun och flagar i långa barkstrimlor. Ibland blir stammen åsig och gropig, inte helt olikt bilden på humlebokens stam på motstående sida. Barren fälls vart år och återkommer mycket friskt och ljust äppelgröna om våren. På hösten färgas de vackert rostbruna innan de faller. Ett mycket tacksamt träd som visat sig tuffare än man först trodde. Vindtåligheten är god men en utsatt position kan innebära en mer äggrund och lägre krona. Vattenbehovet är stort, men trädet utvecklar kraftiga vattensökande pålrötter som oftast sörjer för detta om växtbädden tillåter. Kan användas i staden.