Ostrya carpinifolia

Svenskt namn: Humlebok
Bredd: 6-10 m
Användning: Solitärträd till park och gata.
Höjd: 8-15 m
Zon: I-IV
Ståndort: Anspråkslös. Kalktolerant. Torktålig.

Beskrivning:

Rundkronigt träd med kvastlik förgrening. Barken blir mörkgrå och flagig. Stammen åsig och ibland chamigt gropig. Unga träd har slät bark och fina, tvärgående lenticellstreck. Bladen är grovt och skarpt sågade, påminnande om avenbokens. Långa gulgröna hanhängen pryder trädet på våren, men sensommarens limefärgade fröställningar, som liknar humlekottar, är ännu mer dekorativa.