Pinus cembra

Svenskt namn: Cembratall
Bredd: 6-8 m
Användning: Blågrön tall med tät växt. Bra bakgrund.
Höjd: 15-20 m
Zon: I-VI
Ståndort: Anspråkslös. Väldränerat.

Beskrivning:

Centraleuropeisk tallart som växer mycket långsamt. Bildar en tät och samlad, kägelformad krona ofta med grenarna kvar ända ned. Först som äldre kan kronan öppnas och bli mer skärmlik. Barren sitter i knippen om fem och är långsmala och mjuka. Barrfärgen är blåaktigt grön och en fin bakgrund till annat städsegrönt, höstfärger eller blommande växter. Kottarna är rätt stora och innehåller ätliga fröer liknande pinjenötter fast rundare. Har använts till bröd varför tallen också kallas brödtall. Plantera gärna solitärt eller i glesa grupper. Välj depåodlat för god etablering.