Pinus nigra

Svenskt namn: Svarttall
Bredd: 8-12 m
Användning: Storvuxen tall med karaktärsfull silhuett.
Höjd: 15-20 m
Zon: I-IV
Ståndort: Anspråkslös. Vind-, salt- och värmetålig.

Beskrivning:

Mäktig tall från Syd- och Mellaneuropa som bildar högresta vresiga träd. Som äldre blir stammen sprickbarkig, mörkt svartgrå och reser sig rakt upp till oftast höga, kvistfria torn med det mörka grenverket koncentrerat till toppen. Barren är mörkgröna, större än på vår inhemska tall och sitter två och två. Svarttallen är stormfast och mycket användbar i stora sammanhang. Inte minst bildar solitärt placerade grupper av svarttallar mäktiga silhuettvyer i till exempel parker. Växer också bra som stadsträd och blir mycket gamla. Välj depåodlat.