Populus tremula

Svenskt namn: Asp
Bredd: 8-10 m
Användning: Snabbvuxet och livfullt träd.
Höjd: 15-20 m
Zon: I-V(VI)
Ståndort: Anspråkslös. Vindtålig.

Beskrivning:

Den enda svenska representanten för poppelsläktet är aspen. Stammen förblir länge slät och lysande ljusgrå samt dekorativt mörkrandig. Senare spricker stambasen upp i svartgrå skorpbark. Aspen bildar mycket snabbt rakstammiga och högresta träd som först är smala och har samlad krona. Äldre träd, och särskilt solitärt växande, kan bli mycket uttrycksfulla med grova sidogrenar. Lövverket är luftigt och livfullt med alla darrande asplöv som rör sig och rasslar i minsta vindpust. Höstfärgen är gyllengul och ibland med varmröda inslag. Rotskottsbildandet är starkt och i hårdgjorda ytor kan markbeläggningen lyftas. Men med klok placering kan aspen användas som ett annorlunda stadsträd. Vindtålig.