Robinia pseudoacacia

Svenskt namn: Robinia
Bredd: 10-15 m
Användning: Karaktärsfullt träd till torra lägen.
Höjd: 15-20 m
Zon: I-III
Ståndort: Väldränerat. Tork- och värmetålig.

Beskrivning:

Robinia är ett snabbvuxet träd från östra Nordamerika. Kronan blir hög och oregelbundet vuxen. Stambarken är brungrå och spricker tidigt upp i djupa barkfåror. Grenarna har rikligt med tornar. Bladverket är sirligt och vackert med sammansatta blad och en ljusgrön färg. Blomningen är vit och inträffar på försommaren med bladverket som bakgrund. Robinian tillhör ärtväxterna och har kvävefixerande rötter, som ibland kan lyfta beläggningar och skjuta rotskott.