Salix alba var. chermesina ’Vinterglöd’ E

Svenskt namn: Korallpil
Bredd: 10-15 m
Användning: Snabbvuxet träd med tydlig vintereffekt.
Höjd: 18-25 m
Zon: I-V
Ståndort: Anspråkslös. Vackrast vid god markfukt.

Beskrivning:

Sorten ’Vinterglöd’ är en ny selektion bland några befintliga gamla korallpilssorter i svensk odling. Eftersom det varit sammanblandningar och felleveranser av olika korallpilssorter har man valt en god typ och gett den namnet ’Vinterglöd’. Detta gör att man nu vet att man får ett bra material som ger härdiga, enhetliga träd med god växtform. Tillväxten är snabb och de första 30 åren är kronan tät och pyramidal. De återstående ca 30 åren är träden brett kupolformiga. Stambarken är brungrå och grovt uppsprucken. Korallpilens stora prydnadsmerit är naturligtvis de orangeröda årsskotten, som tilltar i färgintensitet under vinterns gång. Vackert att plantera så att vintersolen kan träffa träden.