Sorbus aucuparia var. edulis

Svenskt namn: Sötrönn
Bredd: ca 6 m
Användning: Härdigt träd för t.ex. gatuplantering.
Höjd: 10-12 m
Zon: I-VII
Ståndort: Anspråkslös. Lucker jord. Vindtålig.

Beskrivning:

Sötrönnen har sitt ursprung i Tjeckien men introducerades i odling i Tyskland 1887. Bären sätts i stor mängd och smakar inte lika surt som hos vanlig rönn. Men det stora användningsområdet är i gatumiljö eftersom sorten är smalt pokalformig med tydligt uppåtsträvande och högrest krona. Bladen är större än hos arten och mörkare gröna.