Sorbus torminalis

Svenskt namn: Tyskoxel
Bredd: 6-8 m
Användning: Gator, torg och soliga parkmiljöer.
Höjd: 12-15 m
Zon: I-III
Ståndort: Anspråkslös avseende jordar men undvikkompakterade jordar. Värme- och ljuskrävande

Beskrivning:

Tyskoxeln är ett snabbvuxet, medelstort träd som oftast blir flerstammigt och rundkronigt. Barken är kraftigt flagnande i rutmönster vilket ger ett mönster av gråa och bruna fält. Knopparna är stora, runda, ljust ärtgröna och sitter på olivbruna skott. Blomningen består i löst uppbyggda vita klasar och resulterar i avlånga bruna, ibland rödaktiga, bär som är ätliga vid full mognad. Dessa har också använts till ölbryggning. Bladen är mycket vackra och påminner om stora hagtornsblad eller lönnblad. De är mycket grovt flikade i triangulära flikar. Särskilt det basala paret flikar är framträdande och spretar nästan vinklerätt ut från det långa bladskaftet. Bladen slår ut ljusgrönt, blir om sommaren blankt mörkgröna, och avslutar säsongen som gula, gyllenbruna och ibland röda. Ett mycket trevligt träd som är klart underanvänt i Sverige. Dessutom är det torktåligt och därmed lämpligt som stadsträd. Det är vidare värmegynnat och har en god tolerans för olika jordar, från sura till basiska. Undvik dock vattensjuka eller kompakterade jordar.