Taxodium distichum

Svenskt namn: Sumpcypress
Bredd: 8-10 m
Användning: I stora parker, vid vattendrag, gärna i grupper.
Höjd: 20-25 m
Zon: I-II
Ståndort: Väldränerat men med tillgång till markfukti närheten. Undvik blåsiga lägen. Värmekrävande.

Beskrivning:

Sumpcypressen är ett snabbvuxet barrträd som liksom lärk och kinesisk sekvoja släpper sina barr om hösten och får ljusa, friska, nya barr på våren. Den naturliga växtplatsen är i sydöstra Nordamerikas mangroveskogar där träden ofta står helt i vatten. I Sverige bör vi i vårt kallare klimat placera sumpcypressen betydligt torrare men gärna i kanten av vattendrag där träden kan dricka efter behag. Då får man på kort tid mäktiga kolonnformiga trädkronor med frodig och mjuk barrskrud. Barren blir rostbruna och sitter kvar ett tag på hösten innan de bildar en vacker matta under träden. Stambarken är brun och grunt men tätt uppsprucken, ofta med långa kvarsittande barkstrimmor. En lustig egenhet är de rotknän som utvecklas på marken runt trädet, ofta i strandlinjen vid fuktig placering.