Tilia platyphyllos

Svenskt namn: Bohuslind
Bredd: 15-20 m
Användning: Storvuxen lind passande som parksolitär.
Höjd: 20-25 m
Zon: I-IV
Ståndort: Anspråkslös, men undvik kompakterade eller vattensjuka jordar. Vindtålig. Uppskattar näring.

Beskrivning:

Denna lindart finns vildväxande i Sverige endast i form av några enstaka träd i Bohuslän och kallas därför bohuslind. Annars växer den i Europa och ända till norra Iran. Bohuslinden bildar stora kupolformiga träd med rundad krontopp. Träden ger ett mörkt intryck med sina riktigt mörkt gröna, stora blad. Bladen är ofta lite kupade med nedböjda kanter. Undersidan är finluden utmed alla nerver. Fröförökade träd är mycket variabla i växtsätt och kan användas till parksolitärer men ej till enhetliga alléer.